Martje Saveur

Biografie

Ik ben geboren in 1940 in het voormalige Nederlands-Indië als Martje Hofstee. De oorlogsjaren bracht ik door in Japanse interneringskampen. Daarna kwam ik met mijn zusje en moeder als vluchtelingen in Nederland. Ik heb toch een gelukkige jeugd gehad. Ik sloot mijn schooltijd op het 1e VCL af met een jaar als au-pair in Parijs.

In 1964 trouwde ik met Jan Saveur. Samen kregen wij drie dochters. Als jonge moeder was ik initiatiefnemer van een van de eerste openbare peuterspeelzalen in Nederland. Met mijn gezin heb ik een aantal jaren gewoond in Nigeria en daarna in Amerika. In Nigeria gaf ik typeles op een blindenschool. Voor mijn inzet in het sociale leven werd ik in 2002 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De Alliance Française verleende mij het Lauréat de la Plume d’or 2003 voor mijn opstel uit wereldwijd 3000 inzendingen.

De vragen van mijn kleinkinderen hebben mij aangezet om te gaan schrijven. In 2017 verscheen “Het koffertje van mijn moeder”, een boek over de Japanse internering dat zeven drukken beleefde. Sindsdien word ik veel gevraagd voor lezingen en als gastdocent op scholen. Onlangs verscheen ‘Rue du Cherche-Midi’ over mijn ‘coming of age‘ in het Parijs van 1958.

martje 1958